Vidamax gebruikt cookies om u te herkennen bij het nogmaals bezoeken van onze website. Deze cookies stelt ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.

Het is mogelijk om uw browser in te stellen dat u tijdens het gebruik maken van ons diensten, geen cookies meer ontvangt. 

Bij vragen kunt u contact opnemen via de mail: info@vidamax.nl